Den senaste var en s.k X-class flare, ett kraftigt, intensivt utbrott på solen som kastar ut stora mängder elektromagnetisk strålning i solens atmosfär. En flare frigör stora mängder energi på mycket kort tid och skapar elektromagnetisk energi som strålar ut och kan höras på alla frekvensband.

Den påverkar också alla lager i jordens atmosfär vilket leder dels till radiostörningar men den kan också genom partikelstrålning ge problem för rymdfarkoster av olika slag. Den kan också öka chansen att få se norrsken.

Läs mer på Spaceweather.com