Den nya satelliten heter STRaND-1 och ytterligare några andra amatörsatelliter kommer att placeras i en bana på knappt 80 mils höjd med hjälp av en ISRO PSLV-C20-raket.

STRaND-1 är utrustad med en amatörstation med ett 9600 bps AX.25 packet radio modem på 437.568 MHz. Det är den första satelliten som har med sig en s.k smartphone i rymden och dessutom den första satelliten som har delar med som är skapade med en s.k 3D-skrivare.

Det kommer att finnas en videolänk som visar uppskjutningen här. Det finns mer info om STRaND-1 här.

Här kan du hitta mer information om de andra satelliterna som också skickas upp.