Iden föddes när man funderade på varför GPS inte fungerar i skogen och kom på att de kortare fibrerna i grenarna o löven kom i resonans och därför dämpade de höga frekvenserna i GHz-området kraftigt vilket gjorde GPS-mottagarna oanvändbara.

Det hela bygger på att man använder fukten i trädstammen som ledare för radioenergin och det blir då en näst intill perfekt vertikal dipol eftersom det per definition står på ett bra jordplan.

Hemligheten ligger i att man har en induktionsspole med mellan tio och trettio varv som man lindar runt stammen och denna kopplas via en tuner till radion. Helst ska trådvarven vara tätlindade men det är inte väldigt kritiskt har det visat sig genom praktiska experiment. Vanlig dubbel nätkabel fungerar bra men det går bra med nästan vilken kabel som helst bara den inte är skärmad.

Med vanlig kopplingstråd, 0,75-1,5 kvadrat och tio varv på ca 20 cm stamtjocklek, går det bra att stämma av upp till 10-metersbandet eller högre beroende på fukthalten i träet och man kan använda effekter upp mot 5-10 W utmatat från sändaren. Även höjden på trädet påverkar lite men då mest frekvensen eftersom högre träd klarar lägre frekvenser då resonansfrekvensen blir lägre men det är inte så viktigt eftersom tunern kan stämma av det ändå. Dessutom gör den stora diametern att antennerna blir utomordentligt bredbandiga till sin karaktär. Men samma resonemang som för en vanlig antenn gäller, ju mer material i luften desto bättre utstrålning.

I USA har man framgångsrikt använt sk Redwood, eller sekvoja som det brukar kallas i Sverige, det är höga och raka träd som uppges fungera utmärkt särskilt på lägre frekvenser. Dessutom är klimatet mer jämnt så att tekniken kan användas större delen av året. Kan man hitta några som står på lämpliga avstånd från varandra så går det även att ordna till en riktantenn.

Det går inte att använda för höga effekter för även om man tar tjockare tråd i överföringsspolen så kommer förlusterna att omvandlas till värme i träet och i sämsta fall börjar det koka.

Vi kommer att följa försöken som görs hos flera amatörklubbar i USA och publicera en länk till rapporten så snart den är klar.

tradantenn