hertz3Maxwell kunde genom sina matematiska formler påstå att något, som senare kom att kallas radiovågor, skulle kunna existera. Hertz gjorde det som Maxwell inte klarade, han var nämligen den första att bevisa existensen av den elektromagnetiska strålningen. Han kunde, genom att med sina apparater skicka en elektromagnestisk puls från den ena till den andra, visa det som Maxwell förutspått. Enheten för frekvens, "Hertz" kom att uppkallas till hans ära.

Som vanligt kan du läsa mer om Hertz på nätet, t.ex på Wikipedia.