Det är starka krafter på båda sidor och många länder har gått på samma linje som Sverige, att stödja tilldelning till radioamatörerna.

På den andra sidan finns bl.a Ryssland, Vitryssland, Iran och Egypten som inte stöder en tilldelning utan vill behålla det som idag, dvs att amatörerna inte har tillgång till frekvensbandet runt 500 kHz. Även i andra länder, bland annat Norge, är det ett kraftigt motstånd mot en tilldelning även om den officiella åsikten på mötet är att stödja tilldelning. Orsaken uppges av motståndarna vara dels att man vill skydda de maritima intressena i bandet och dels att det i öst ska finnas flygradiofyrar i det aktuella bandet som man vill skydda för störningar. Flygradiofyrar ligger normalt längre ner i bandet men i den högre delen är de också tillåtna, dock är de då på så kallad sekundär bas, dvs de får finnas men får inte störa annan primär trafik.

WRC12-ai 1.23

(bilden tagen under ett av mötespassen med Rysslands delegat framför och Frankrikes, i vit skjorta, till höger. Ordförande Brennan Price vid bordet längst fram)

USA och Citel har föreslagit 15 kHz uppdelat i två delband men de har sedan i ett försök till en enad front anpassat sig till de övriga som stödjer amatörernas önskemål.

Under de tio mötestillfällena har flera försök till kompromisser gjorts, bla har bandet lagts längre från de maritima Navtex-sändarna och det föreslagna bandet har dessutom gjorts smalare. Nu är förslaget att amatörerna ska få en tilldelning mellan 472-479 kHz och med max 1W uteffekt e.i.r.p. Om man befinner sig mer än 800 km från ett antal namngivna länder kan resp land få tillåta upp till 5W e.i.r.p.

WRC12-plenar

(bilden tagen i den stora plenisalen under ett av de många mötena, den här gången dock inte angående amatörernas tilldelning i 500 kHz. Man ser här ungefär en fjärdedel av salen)

Normalt försöker man under ett antal förmöten, i lite mindre grupper, komma till enighet om ett enda förslag som sedan skickas vidare till det stora slutmötet med alla länderna representerade men den här gången har man misslyckats med det. Så nu går de båda slutförslagen, tilldelning eller avslag, vidare till det stora mötet och där vet vi alltså ännu inte vad som kommer att hända. En liten förhoppning finns dock att antalet länder som stöder förslaget är lite större så att man vid en eventuell röstning kanske kan få igenom en tilldelning ändå.

Vi får hoppas att de drygt 3000 delegaterna fattar ett, för amatörerna, gynnsamt beslut om någon dryg vecka.