Totalt är det mer än 3500 delegater som ska komma till enighet om beslut i varje fråga och området gäller allt inom radiokommunikation från låga till höga frekvenser med stort fokus på mobiltelefoni och satellitanvändning men även många smala frågor finns på agendan, t.ex amatörradio.

När det gäller amatörradio så är det på den här konferensen bara en fråga som är aktuell, nämligen en tilldelning om "upp till 15 kHz" i bandet runt 500 kHz.

Hittills är det trögt och även om stora delar av världen är relativt eniga så är det flera länder som är helt emot en tilldelning till amatörerna i det aktuella bandet. Främst är det Ryssland, Vitryssland, Iran och Egypten som är emot en tilldelning och de har också flera regionala sammanslutningar med sig. De som stöder någon tilldelning, oavsett storlek, bedöms för stunden vara aningen fler till numerären men ännu har det inte kommit till någon röstning utan bara argumentation. Det förslag som stöds inom Europa är en tilldening mellan 472-480 kHz.

Diskussionen kommer att fortsätta de följande dagarna tills ett beslut är fattat vilket gissningsvis kommer att kunna ske i slutet av nästa vecka. Just nu lutar det väl åt en tilldelning, möjligen i linje med det Europeiska förslaget.