ITU är ju FN:s organ för informations- och kommunikationsteknik och har sitt säte i Geneve. Det är därför det högsta beslutande organet när det gäller att besluta om hur olika frekvensband ska användas och egenskaper för olika typer av radiosystem som används.

Världsradiokonferensen hålls normalt var fjärde år men i år har det "gått lite över tiden" eftersom den enligt schemat borde ITU-huset1hållits i slutet av förra året. Men olika skäl gjorde att man beslöt skjuta den lite framåt i tiden.

På bilden till höger ser man ITU-husen i förgrunden med FN-huset som bara ligger ett stenkast ifrån, i bakgrunden.

Konferensen är fyra veckor lång och börjar alltså den 23 januari i år och pågår till den 17 februari. Agendan för årets konferens beslöts på förra konferensen och arbetet med att förbereda de olika beslutan har nu alltså pågått i drygt fyra år. Varje land deltar under dessa år i olika arbetsgrupper som diskuterar och beslutar i de olika frågorna och sedan skickas resultatet "uppåt" till nästa nivå för att till slut landa i WRC.

För amatörerna är det främst agendapunkten 1.23 som är intressant då den gäller en tilldelning av upp till 15 kHz i 500 kHz-bandet. I det bandet är det främst maritim trafik nu och det finns starka krafter, bland annat Norge och Ryssland, som med kraft motsätter sig att amatörerna får tillgång till det bandet. I Sverige finns det idag en handfull amatörer som har tillstånd för experiment i det bandet. För närvarande finns det ett Europeiskt förslag som stöds av många länder i Europa där man föreslår en tilldelning i bandet mellan 492-480 kHz för amatörerna och Sverige stöder det förslaget. Men det är många länder och många diskussioner kvar innan vi ser slutet på det.

ITU RAI veckan innan konferensen har ITU:s Radio Assembly, ITU RA, sammanträtt och beslutat i en hel del frågor, bland annat en del frågor som behöver beslutas på "världsnivå" men inte behöver tas upp på konferensen. På bilden till vänster ser man en del av deltagarna i det mötet och de imponerande lokalerna som nästa vecka kommer att hysa betydligt fler delegater än i RA. Minst lika många bänkrader syns inte i bilden...

Diskussionerna simultantolkas till sex olika språk där deltagarna kan välja lämpligt språk.

Sverige deltar med totalt ett 30-tal delegater som följer de olika diskussionerna i ett antal parallella möten som ofta pågår till sent på kvällarna och ibland även in på natten.

Vi får återkomma med hur det går i en senare rapport.