Den ovanliga kombinationen av dessa fenomen har inte inträffat sedan början av 1800-talet och den ger upphov till en extremt gynnsam brytning av frekvenser som ger exceptionellt goda konditioner i ett smalt band i öst-västlig riktning, en s.k. van Halentunnel, som den här gången täcker större delen av Sverige. Vid förra tillfället låg den istället över mellaneuropa och kunde inte utnyttjas här i Sverige.

Vågutbredningen i tunneln, blir nästan helt utan förluster och med en lämplig antenn med låg strålningsvinkel kan radiovågorna studsa nästan oändligt antal gånger mellan atmosfären och jordytan utan att försvagas nämnvärt. I särskilt gynnsamma fall ska det vara möjligt att höra sin egen sändning när den kommer tillbaka efter ett varv runt jorden, i bästa fall flera gånger som ett eko. Att signalerna kan gå flera varv och ge upphov till kraftiga ekon utesluter att använda telegrafi eftersom ekona gör det omöjligt att tolka sändningen rätt. Om man istället använder digitala moder kan överföringsprotokollet lösa problemet med ekon men det ger upphov till många omsändningar som drar ner överföringshastigheten rejält. Ekofenomenen kan tydligt höras om man lyssnar på någon av de fyrar som finns på de aktuella banden, t.ex 18,109-18,111 MHz eller 24,929-24,931 MHz. Lyssnarrapporter, gärna med inspelningar, mottas tacksamt. proplab-2