Button-feedback1

Button-nyaartiklar1

Button-foreningsinfo1

Start

Skedinformation

Skedtider för Göran XW

  • PDF
  • Skriv ut
  • Skicka sidan

En hälsning från Göran, XW, inför hans resa i utlandet:

Här kommer info om "sked-tider" under vår vistelse i Calafell, utefter kusten, ca 50 km SW Barcelona.

 

Skedtips

  • PDF
  • Skriv ut
  • Skicka sidan

Mera Sked

Från Janne, SM5TJH, har vi fått följande tips på skedtider för den som vill få kontakt med de som är ute och seglar, alternativt de där hemma.


0700-0000z        7085               HAM / Mediterian Mobile Maritime Net
Kl 0845 svensk tid (året runt)  3623 (3620)   HAM / Norrköpingsringen (även andra seglare välk.) op: SM5RN el. SM5TJH
0800 z              14303               HAM / UK Trans Atlantic MM Net   Även 1800z
0900 z              14313               HAM / Mediterian Mobile Maritime Net
1130 z              21325               HAM / S. Atl. Roundtable      Även 2330z
1130 z              14325               HAM / Scandinavian MM Net       SM5DXJ (SM4DLS)
1245 z              14300               HAM / Trans Atlantic West MM Net
1300-1400z       21400               HAM / Trans Atlantic Maritime Net    Trudis Net
1800 z              14303               HAM / UK Trans Atlantic MM Net   Även 0800z
1800 z              14303               HAM / Mediterian Mobile Maritime Net
2030 z              14325               HAM / Scandinavian MM Net     SM4DLS + SM5DXJ
2040 z               7087                HAM / Comendy Net         N9GFT / VK4GFT
2200 z              21412               HAM / Pacific Maritime Net 
2200-0200z       14300/14313     HAM / Intercontinental Net ¨
2330 z              21325               HAM / S. Atl. Roundtable    Även 1130z
Notera att "z" anger UTC, dvs en timme efter svensk normaltid och två timmar efter svensk sommartid.
 

Sked-tider

  • PDF
  • Skriv ut
  • Skicka sidan

Med Sked-tid menas viss tid som överenskommits med någon/några personer för att kunna få förbindelse, t.ex med de som är ute på långsegling. Man slipper då passa radion hela tiden.

Notera att UTC är normalt en timme efter svensk normaltid, SNT. Vid sommartid är UTC två timmar efter svensk normaltid, SNT, som då även kallas sommartid eller SST.

 

Skedtider:

Lördagar 14.00 SNT 3 545 kHz ± 5 kHz QRS-nätet
Söndagar 10.00 SNT 3 633 kHz QO-nätet

Dagligen när möjlighet tillåter kan du höra Per SA0BIW/MM

08.30 UTC

 

14 335  el vid

QRM 14 340 o 14 345 kHz

Per SAØBIW/MM
SA0AQN Janne som för fram det svenska handelsfartyget Bro Atland 18:20-18:30 SNT

18:30-19:30 SNT

3 750 kHz +-QRM

7134KHz +-QRM

Janne SH8IP/MM

Christer, SA0BCF, på världsomsegling, för stunden i Colombia på väg mot Panama. Han är QRV om seglandet tillåter. Läs mer här.

13:00-13:30 SNT

14 325 eller 14 330

Christer
SA0BCF
 

 

 

Free counters!

GTranslate

Våra klubbfrekvenser:

145,425 MHz resp RU6/R3x. För D-star 434.575 Mhz (-2 MHz). På KV: 3633 kHz, varje sönd kl 10.

Avgifter för 2018

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Under 20 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar nästa års avgift som gäller resten av året och för hela nästkommande år.

Kursvgifter för 2017

Kursavgift
Vuxen 550kr
Under 20 år 275kr
(fika och anteckningsmtrl ingår men medl.avg tillkommer)
Bokpaket (SSA) 300kr

Feedback

Vi uppskattar alla förslag och ideer. Klicka nedan och skicka oss dina tankar om vår webplats.

In English

We appreciate all feedback on our web-site. Please click below and submit your thoughts and ideas.

Feedback - Klicka här