Button-feedback1

Button-nyaartiklar1

Button-foreningsinfo1

StartUtmärkt FöreningUtmärkt förening
 • PDF
 • Skriv ut
 • Skicka sidan

Södertörns Radioamatörer är sedan början av 2011 godkända som "utmärkt förening" av Haninge Kommun. Vårt fina diplom tilldelades vid högtidliga former vid idrottsgalan i Haninge i början av 2011. Arbetet med att komma dit har varit en pågående process som tagit ca 2 år.

Här kan du läsa vilka steg som ingår i utbildningenUTMRKT_2011_logor
http://www.haninge.se/sv/Fritid-och-idrott/Utmarkt-forening/Utbildningsoversikt/

Vi startade utbildningen i styrelsen 2009 och har skapat ett policydokument samt riktlinjer för verksamheten och har nu till slut blivit godkända i januari 2011.

Vår kontaktperson är Calle Strand på Haninge Kommun.

Utmärkelsen är ett kvitto på att föreningen uppfyller de krav som kommunen ställer på de föreningar som finns i kommunen.

 

Verksamhetsidé

 • Södertörns Radioamatörer (SödRa) är en radioklubb öppen för alla radiointresserade, även utanför det naturliga upptagningsområdet Storstockholm och Södertörn.
 • SödRa vill nå alla nationaliteter, ålders- och yrkeskategorier för gemensam samvaro, grund- och vidareutbildning inom radio o teknik. 
 • SödRa vill främja utnyttjandet av våra amatörradiofrekvenser, för radiokontakter såväl nationellt som internationellt.
 • SödRa vill speciellt nå barn och ungdomar för att lägga grunden till en livslång hobby med många olika nischer och utvecklingsmöjligheter, oavsett kön.
 • SödRa vill underlätta för äldre medlemmar att utnyttja sin hobby genom uppmuntran och praktiska insatser.
 •  SödRa vill i samklang med Föreningen Sveriges Sändareamatörer verka för hobbyns utveckling i vårt moderna samhälle. 
 • SödRa kan vara en sambandsresurs då samhället har behov för sådana insatser lokalt eller regionalt, speciellt i krislägen.

 

Mål och Inriktning/Vision

 • Södertörns Radioamatörer (SödRa) vill fortsätta att utveckla sin mötesverksamhet, där utbildningsinsatser och social samvaro med radiokörande är huvudkomponenter.
 • SödRa arbetar intensivt för att kunna erbjuda sina medlemmar en naturlig samlingsplats i form av en klubblokal/klubbstuga, där vår radioutrustning kan utnyttjas av flera på ett bra sätt.
 • SödRa planerar en ungdomssatsning genom besök på skolor, ungdomsgårdar och scoutkårer för att där genom lek och experiment väcka ett teknik- och radiointresse bland unga. Tidsaspekt: Under 2011-2012.
 • SödRa:s satsning på fler ungdomar till vår verksamhet stärks med en föreningslokal i naturskyddat friluftsområde på Gålö.
 • Att främja historisk som ny teknik.
 • Att få fler engagerade i en utvecklande hobby.

 

Värdegrund

Redan i amatörradions barndom skrevs regler för hur en radioamatör ”uppför sig” både i etermediet och personligen som god vän och som föredöme för andra.

Dessa regler kan sammanfattas i några få ord som Hänsyn, Tolerans, Ärlighet, Samarbetsvilja och Ödmjukhet.

Amatörradion är en internationell hobby och som radioamatör finns inga gränser för kön, etnisk bakgrund, religion, samhällsställning eller nationalitet.

Vi alla är en enda stor familj på ca 3 millioner människor. Vi använder alltid ett vårdat språk; religion och politik diskuteras aldrig ”över radion”.

Vi tolererar ingen form av mobbning och vi verkar för att aktivt motverka detta.

Skulle mobbning uppstå är det styrelsens ansvar att ingripa.

Vi verkar för säker miljö, trafiksäkerhet och trygghet vid färd till och från våra aktiviteter.

 

Jämställdhet

Som redan noterats i vår ”Värdegrund” görs inom amatörradiorörelsen världen runt ingen skillnad avseende kön. Alla behandlas lika.

Regler och krav är alltid lika för kvinnor och män, oavsett det gäller radiotävlingar eller prov för erhållande av amatörradiocertifikat. Inom sporten radiopejlorientering (orientering med pejlmottagare) finns flera klasser för damer resp. herrar i olika åldrar.

I lagtävlingar ofta bara en klass ”mixed”. F.ö. är regelverket detsamma för både herrar och damer. SödRa hade under 2009 11 % kvinnor.

I Skandinavien har klubbar inom amatörradiorörelsen i genomsnitt mellan 2-3 % kvinnor som medlemmar, vilket kan förklaras av att det tidigare varit en starkt tekniskt inriktad hobby, där man själv byggt sin utrustning.

Genom den tekniska utvecklingen finns i dagens läge i stort sett all utrustningen att köpa.

Trots detta är det fortfarande betydligt lättare att rekrytera män än kvinnor, vilket troligen har sin grund i att teknisk utbildning även i dag domineras av män.

Vid våra kurser för certifikatutbildning till sändaramatör lockas ca 15% kvinnor per kurstillfälle, vilket är betydligt fler än hos andra klubbar i Sverige.

Det är SödRa:s ambition att få fler kvinnor som intresserade medlemmar.

 

Droger

Policyn är att droger inte är förenligt med klubbens aktiviteter.

Vid aktiviteter i klubbens regi skall alkoholhaltiga drycker ej serveras.

Det är en självklarhet att ledare/instruktörer/lärare skall föregå med gott exempel och att alla medlemmar gör sitt bästa för att policyn skall upprätthållas.

 

 

Föreningspolicyn antagen vid  SödRa:s styrelsemöte 2009-02-12.

Reviderad 2009-03-30 i anslutning till styrelsens möte hos föreningskonsult Calle Strand på Haninge kommun. 

Kompletterad vid Styrelsemöte 2010-01-23.

Senast uppdaterad 2011-10-23 21:05

 

Våra klubbfrekvenser:

145,425 MHz resp RU6/R3x. För D-star 434.575 Mhz (-2 MHz)

Avgifter för 2015

Medlemsavgift
Vuxen 200kr
Under 20 år 75kr
Familjemedl 100kr

Kursvgifter för 2015

Kursavgift
Vuxen 550kr
Under 20 år 275kr
(fika och anteckningsmtrl ingår men medl.avg tillkommer)
Bokpaket (SSA) 300kr

Feedback

Vi uppskattar alla förslag och ideer. Klicka nedan och skicka oss dina tankar om vår webplats.

In English

We appreciate all feedback on our web-site. Please click below and submit your thoughts and ideas.

Feedback - Klicka här