Button-feedback1

Button-nyaartiklar1

Button-foreningsinfo1

StartSenasteValberedningens förslag inför SödRa:s årsmöte 2018

Valberedningens förslag inför SödRa:s årsmöte 2018

  • PDF
  • Skriv ut
  • Skicka sidan

Valberedningens förslag inför SödRa:s årsmöte 2018

Ordförande: Carl Gunnar Holm/SM5CTM. Nyval på 2 år.

Styrelseledamot: Nils Willart/SM0FNV. Nyval på 2 år.
Styrelseledamot: Gunnar Lövsund/SM0BYO. Omval på 2 år.
Styrelseledamot: Gun Ahtola/SM0YDQ. Nyval på 2 år.

Styrelsesuppleant: Preben Sörensen/SM0WJH. Nyval på 1 år.
Styrelsesuppleant: Bengt Knutsson/SM0DCD. Nyval på 1 år.

Revisor: Börje Carlsson/SM0EYT. Omval på 1 år.
Revisor: Lennart Pålryd/SM5AOG. Omval på 1 år.

Valberedningen består av:
Robert Malmqvist/SM0TAE.
Göran Eriksson/SM5XW (sammankallande)


Valberedningen har förutom möten, kontinuerligt samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i SödRa:s nyhetsblad samt hemsida, efterlyst förslag på kandidater. Vi har följt styrelsens arbete, intervjuat styrelsemedlemmar och tagit del av styrelsens protokoll.

Valberedningens förslag är enhälligt.

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE

 
Free counters!

RSS - Nyheter

Saknar du ditt användarnamn?

Om du saknar dina inloggningsuppgifter,

klicka här!

Logga inGTranslate

Våra klubbfrekvenser:

145,425 MHz resp RU6/R3x. För D-star 434.575 Mhz (-2 MHz). På KV: 3633 kHz, varje sönd kl 10.

Feedback

Vi uppskattar alla förslag och ideer. Klicka nedan och skicka oss dina tankar om vår webplats.

In English

We appreciate all feedback on our web-site. Please click below and submit your thoughts and ideas.

Feedback - Klicka här