Button-feedback1

Button-nyaartiklar1

Button-foreningsinfo1

StartSenasteViktigt beslut i Kommunhuset

Viktigt beslut i Kommunhuset

  • PDF
  • Skriv ut
  • Skicka sidan

Vid Annett Haaf´s besök på Gålö i måndags fick vi information om att beslut i frågan, om SödRa som bidragsberättigad förening, skulle tas onsdag kväll 15/11, kl 17.30 i Kommunhuset. Jag hälsades välkommen dit som åhörare, vilket jag tyckte var lockande.

De ca 20 ledamöterna i Äldrenämnden samlades kring ett hästskoformat bord med Annett Haaf som ordförande.

Som enda åhörare hälsades jag välkommen och gavs överraskande möjligheten att kort presentera Södertörns Radioamatörer, som fanns med i en av beslutspunkterna på agendan.

Ett tiotal punkter behandlades effektivt genom goda förberedelser och en skärpt ordförande och mötet varade ca 75 min. Beslutet, om att inom Äldreförvaltningen ha SödRa som bidragsberättigad förening, togs utan särskilda frågor från ledamöterna. Då beslutet fattats fick jag åter ordet och tog möjligheten att tacka å klubbens vägnar. Ordf. Annett Haaf uttryckte nämndens gillande över att SödRa har en särskild funktionär för kontakter med Haninge kommun.

Vi har nu möjligheten att under punkten ”Övrigt bidrag” ansöka om medel för angelägna insatser.

Här har nu styrelsen en viktig uppgift och jag ser fram mot ett beslut om prioriteringar för ansökan.

73 de Göran SM5XW
 

 
Free counters!

RSS - Nyheter

Saknar du ditt användarnamn?

Om du saknar dina inloggningsuppgifter,

klicka här!

Logga inGTranslate

Våra klubbfrekvenser:

145,425 MHz resp RU6/R3x. För D-star 434.575 Mhz (-2 MHz). På KV: 3633 kHz, varje sönd kl 10.

Feedback

Vi uppskattar alla förslag och ideer. Klicka nedan och skicka oss dina tankar om vår webplats.

In English

We appreciate all feedback on our web-site. Please click below and submit your thoughts and ideas.

Feedback - Klicka här